Föreningslivet driver projekt för asylsökande.

TEMA: Kultursatsning för asylsökande. Flera aktörer från länets föreningsliv deltar i landstingets satsning för att skapa ett bra asylmottagande i Stockholmsregionen. Det rör sig främst om projekt där idrott används som verktyg för integration och gemenskap, men det är också projekt där nya färdigheter lärs ut inom cykelmekanik och urban cykelkulturför att skapa empowerment.

Stockholms läns landstings satsning kultur för asylsökande pågår mellan december och februari och erbjuder mötesplatser och aktiviteter som bidrar till delaktighet och igenkännande – med hjälp av länets bildningsväsende och kultur- och föreningsliv.

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening kommer att skapa en fotbollsturnering i mellandagarna för nyanlända unga vuxna och Stockholmare i 20-40-årsåldern. Cupen som går under namnet ”Världsmästerskapet” är tänkt att bli ett återkommande inslag i deras verksamhet för att främja integration och förmedla att alla är välkomna in i Korpens gemenskap.

KFUM Huddinge Basket kommer istället att uppsöka alla boenden i Huddinge i syfte att bjuda in ensamkommande i 12-20-årsåldern till att bli en del av deras verksamhet med träningar, läger och sociala aktiviteter. –

Flera av ungdomarna som kommer hit har spelat basket eller fotboll i sina hemländer och att få bli del av ett lag där de kan få nya vänner och kontakter betyder mycket för dem och för deras väg in i samhället. Vi har ungdomar från över 80 nationaliteter inom vår förening vilket gör att alla har väldigt lätt för att känna sig hemma. Många av våra medlemmar har också själva flytt till Sverige och har förståelse för den situation som de ensamkommande ungdomarna befinner sig i, säger Jonas Morin som är styrelseordförande på KFUM Huddinge Basket.

Stockholms Internationella Idrottsklubb kommer i sin tur att erbjuda nyanlända och asylsökande barn och unga drop-in-träningar inom sina idrottsgrenar fotboll, handboll, dans och bordtennis i sin aktivitetslokal i Rinkeby samt på fotbollsplaner och i olika idrottshallar i Stockholms förorter. För de som är lite äldre erbjuds också möjligheter att utbilda sig till tränare. Klubben grundades 2005 med syftet att ta hand om barn och ungdomar som kommit till Sverige från andra länder. Genom initiativet vill klubben integrera dem i den svenska idrottsrörelsen som de menar inte bara ger lustfylld och hälsosam motion utan också är språkutvecklande, förebygger utanförskap och förenar människor från olika kulturer och bakgrunder.

Cykelköket Solnas projekt riktar sig framförallt till ensamkommande ungdomar som får lära sig hur man lagar och bygger cyklar med hjälp av återvunna delar. De får också kunskaper om hur trafikreglerna ser ut i Sverige och hur man hittar i stadsmiljön med hjälp av kartor. Alla får behålla den cykel de byggt och lära sig hur man cyklar om man inte redan kan det.

– Tanken är sedan att de ska förmedla vad de lärt sig till de som uppsöker vår ”gör-det-själv”-verkstad och till ungdomar på fritidsgårdar och skolor som vi kommer att ta kontakt med. Vår erfarenhet av möten med nyanlända ungdomar är att det är viktigt att de får ta del av nya sammanhang där jämlikt lärande och arbetsträning ger dem kunskaper som efterfrågas av andra. Det skapar empowerment och påverkar deras självbild positivt, säger Esteban Bravo som är grundare av Cykelköket Solna.

Korta fakta om satsningen

September

  • Till följd av den stora flyktingtillströmningen till regionen får kulturförvaltningen i uppdrag av kulturnämnden att utreda möjligheterna för att genomföra en särskild satsning för asylsökande under hösten. Satsningen ska ske inom ramen för ordinarie uppdrag och anslag.

Oktober

  • 3,5 miljoner reserveras för insatsen Kultur för asylsökande som syftar till att skapa ett bra asylmottagande med hjälp av länets bildningsväsende och kultur- och föreningsliv: scenkonstaktörer, länskulturfunktioner, studieförbund och idrottsföreningar.
  • Medlen ska fördelas till projekt som erbjuder mötesplatser och aktiviteter i regionen som bidrar till delaktighet och igenkännande.

November

  • Kulturförvaltningen får in över hundra intresseanmälningar på tre veckor – närmare 40 beviljas stöd.

December – Februari

  • Projekten kommer att genomföras runtom i länet under perioden december-februari.
  • Det är alltifrån interaktiva musik- och teaterframträdanden till idrottsaktiviteter där man erbjuds motion och gemenskap samt workshops inom film, slöjd, cirkus och bildkonst där man får ge utlopp för sin kreativitet, umgås och utbyta erfarenheter. Men också projekt som syftar till att nyanlända kulturskapare ska få kontakt med andra utövare inom sitt fält.

Mer information om vår satsning Kultur för asylsökande finns på kulturförvaltningens webbplatswww.kultur.sll.se.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Bilden är tagen i Rinkeby och föreställer ett danspass för barn och unga som hålls av Stockholms Internationella Idrottsklubbs dansledare Usnavi Fernandez. Flera av barnen som är med har nyligen anlänt till Sverige. Foto: Stockholms Internationella Idrottsklubb.