Ett stort fotbollsintresse har alltid funnits i Rinkeby-Tensta, därför är det viktigt med en stor lokal fotbollsförening idrottsförening som samlar alla barn och ungdomar samt vuxna oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön eller nationalitet. Många föreningar utan anknytning till området har varit intresserade av den talang som ungdomarna där besitter men då endast erbjudit resultatinriktad elitverksamhet för några få utvalda. Ingen ska behöva vara utanför eller stå i kö i SIIK oavsett ekonomiska förutsättningar eller fotbollskunnandet. Familjens ekonomi får inte sätta stopp för barnidrott. Föreningsdörrar skall vara öppna året om.

Orsakerna: 
Orsakerna är många, främst etniska och kulturella, men också att det på myndigheters beslutsnivå inte insetts att särskilda insatser behövts för att en sådan ska komma till stånd i ett område som Rinkeby-Tenstas. Om en bred ungdomsverksamhet ska etableras så kan det bara ske på samma sätt som överallt annars i Sverige d v s med ideellt ledarskap, engagemang från föräldrar, allas lika värde, nolltolerans och åldersanpassad elitsatsning som viktigaste normvärden. Alla som har den minsta kunskapen om Rinkeby-Tensta och liknande områden vet att sådan föreningskultur i princip inte existerar där. Just därför krävs särskilda insatser för att frambringa den.

Hård arbete Har get Resultat: 
Rinkeby-Tensta Internationella IK har genom sin integrationspolicy och på ett mycket bra sätt sedan år 2005 lyckats med att samla många unga och vuxna kring en lokal fotbollsförenings verksamhet och det genom eller kanske tack vare att man anammat nämnda normvärden. En hel del av framtidens ledare, d v s de unga i Rinkeby, de som vet hur svenskt föreningsliv fungerar och vilka normvärden som gäller där, har glädjande nog anslutit sig till föreningen.

Det är dags: 
Tiden är därför inne för de särskilda insatser som behövs om påbörjat arbete ska gro och växa på önskvärt vis. Föreningen behöver nu etableras på riktigt. SIIK har under åren ökat från 29 medlemmar i åldern 5-20 år till flera hundra medlemmar. Allt pekar mot en fortsatt ökning av medlemsantalet. Det är därför nödvändigt och ett måste att föreningen anpassas och struktureras i sin administration och organisation för att behålla ett ökat fortsatt förtroende hos invånarna. Och det är därför måste vi uppmuntra och rekrytera fler tjejer. Satsning på flickor skall inte vara mindre än på pojkar. Vi vill en stabil tjej verksamhet med kontinuerligt uppstart av nya lag och att lika många tjejer som killar skall vara med i föreningen.

Målgrupp: 
Barn och ungdomar samt vuxna d v s all befolkning i Rinkeby och Tensta med omnejd. Handikappade är inte undantagna, därför skall de känna sig hemma och är mycket välkomna. Vi tar emot dem med öppna famnar.

Syfte: 
Att integrera olika folkgrupper och stimulera främst barn och ungdomars fritid samt varje medlems vilja till personlig utveckling.

Målsättning:
Att långsiktigt bli den fotbollsförening som befolkningen i Rinkeby-Tensta med omnejd identifierar sig med och som alla vet att de får samt har råd att delta i, samtidigt som integrationsprocessen fortsätter på fullt allvar.

Metoder:

Fortsätta att följa de normvärden som gett och  ger föreningen dess grundtrygghet  Alltid prioritera  ungdomsverksamheten. Fortsatt regelbundna öppna informationsmöten om verksamhetens nuläge och framtid. 

Utbildning inom föreningsutveckling, pedagogik, integrationsfrågor, social och samhälle samt även fotbollsrelaterad utbildning.  Samarbete med skolor och förskolor samt andra föreningar Slutligen vill SIIK att alla ska vara med och bestämma på ett demokratisk sätt, Uppmuntra integrationen och bryta segregationen. Jag som alla andra goda krafter i Rinkeby och Tensta tror på att det blir ännu bättre i framtiden.