Välkommen till Stockholms Internationella Idrottsklubb

Vi vill uppmärksamma Stockholms Internationella Idrottsklubb för det arbete som föreningen gör för att uppmuntra barn att idrotta genom sitt engagemang i de lokala skolorna och genom att vara ’öppen för alla’. Vi vill vidare uppmärksamma föreningens arbeten 

TEMA: Kultursatsning för asylsökande. Flera aktörer från länets föreningsliv deltar i landstingets satsning för att skapa ett bra asylmottagande i Stockholmsregionen…  läs mer

Lokaltidningen MITT I har besökt Stockholm Internationella Idrottsklubb som fick vara med i drömmatchen i Paris.  läs mer

Rinkeby Tensta Internationella Idrottsklubb som fick Fair play- priset 2009.    Läs mer

Glada  barn

St Erikskuppen

Eware bas Kusdistan TV

Videoklipp

Prisutdelning

Föreningslivet driver projekt för asylsökande

Nyanlända ungdomar

Övning

St:Erikscuppen tv intervju

Nyanlända ungdomar tränar pingis